Pay us via Paypal

If you are using a mobile then use this link thank you.
{nicepaypal:pay|field;Contact us first then please enter agreed amount for your hire.|Inflatablefun-wales Hire Price(s).|}

Mae Inflatable-fun yn fusnes teuluol yn Llanddarog, Sir Gaerfyrddin. Mae gennym ddewis eang o gestyll gwynt, sleidiau neu gyfuniad o’r ddau. Mae gennym themau a lliwiau addas i bob oedran a maint gwahanol ar gyfer rhan fwyaf o leoliadau.
 
Byddwn yn dod, gosod a casglu eich castell p’un a chi eisiau parti tu-fewn neu tu allan. Rydym yn darparu cestyll bownsio ar gyfer partion, priodasau, ffeiriau a charnifalau boed hynny mewn neuadd, ysgol, parc neu eich gardd gefn eich hun.
 
Rydym yn bennaf yn cyflenwi ardaloedd Caerfyrddin, Llanelli a Rhydaman ond rydym yn gwneud ddigwyddiadau mwy yn De Cymru. Felly, rhowch alwad i ni neu e-bostiwch ni i weld os allwn ni eich helpu i diddanu eich plant.Proud members of: